Our first ever conservation project started in 1994 when we decided to support research into our threatened namesake, the Swedish arctic fox. Read more at Fjällräven Online Store.

Redd polarreven

En sak som ligger vårt hjerte nært

Fjällräven er det svenske ordet for pollarrev: et vennlig, nysgjerrig og ressurssterkt vesen. Da Fjällrävens grunnlegger, Åka Nordin, var på utkikk etter et navn for selskapet sitt i 1960, valgte han Fjällräven. Han var inspirert av oppfinnsomheten til disse skapningene som han ofte så i Nord-Sveriges ville landskap.

Men pollarreven har hatt en rekke utfordringer – nå nylig som følge av klimaendringene – og de er en truet dyreart i Skandinavia. Siden 1994 har vi støttet forskning om polarrever ved universitetet i Stockholm. Ved bruk av finansieringspenger fra EU og vårt bidrag, har forskningsteamet sett polarrevpopulasjonen vokse fra rundt 50 på 1980-tallet til mer enn 200 i dag.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og med klimaendringene oppstår det stadig nye utfordringer. Vi vil derfor fortsette å støtte teamet på universitetet i Stockholm i søken om å hjelpe dyret som ligger vårt hjerte nært.

Du kan følge vårt polarrevsamarbeid med universitetet i Stockholm på bloggen vår, The Foxtrail.