The Arctic Fox Initiative - Supporting projects that put nature first. Read more at Fjällräven Online Store.

The Arctic Fox-initiativet

Til støtte for prosjekter som setter naturen først

Vårt viktigste arbeid er målet vårt om å beskytte og bevare naturen slik at fremtidige generasjoner kan få glede av den. Vi mener at vi er ingenting uten naturen. Derfor har vi opprettet Arctic Fox-initiativet. Ved å hedre vår navnebror (Fjällräven er polarrev på svensk), sikter vi på å støtte prosjekter som bidrar til å bevare naturen eller gjøre det mulig for flere mennesker å ta del i den.

Vi samler inn penger gjennom salget av produktene våre merket med The Arctic Fox-initiativets logo og gjennom aktiviteter i butikk og på arrangementer.

Prosjektene må:

  • inspirere mennesker til å tilbringe mer tid i naturen eller bidra til å beskytte eller bevare flora eller fauna
  • kunne måles
  • skape offentlig bevissthet rundt problemet eller initiativet


I våren 2019 kan du finne ut mer om alle prosjektene vi har valgt å støtte og stemme på favoritten din.

Our first ever conservation project started in 1994 when we decided to support research into our threatened namesake, the Swedish arctic fox. Read more at Fjällräven Online Store.

Redd polarreven

Vårt alle første bevaringsprosjekt startet i 1994 da vi bestemte oss for å støtte forskning om vår truede navnebror, den svenske polarreven.

Les mer