Together we’re better for people, animals and nature

Bærekraftig produksjon

Sammen er vi bedre for mennesker, dyr og natur

Vi mener at de beste tingene gjøres sammen som et team. Vi arbeider tett med samarbeidspartnerene våre i alle stadier av produksjonskjeden. Dette betyr at vi sender mange e-poster, snakker i flere timer på telefonen og diskuterer ting nærmere ansikt til ansikt. Det tar tid, men det er verdt det. Vi har bygget forhold som strekker over flere tiår, og vi har lært en hel del på veien. Tillit og respekt er ikke bare til nytte for oss og leverandørene våre; det betyr at vi kan skape de beste produktene for deg.

Fjällrävens etiske retningslinjer

Når vi har en tydelig visjon på hvordan vi ønsker å arbeide og hva vi vil oppnå, trengs det et felles språk for å sikre at alle som arbeider med oss, er i samme tankebane og arbeider mot samme mål. Dette er grunnen til at vi har laget våre etiske retningslinjer.

Dette dokumentet er grunnlaget for hvordan virksomheten vår fungerer og kan ikke diskuteres. Det er basert på Fair Labor Associations etiske retningslinjer for arbeidsplassen og tar for seg menneskerettigheter, dyrevelferd, miljøbeskyttelser, bærekraftig utvikling og antikorrupsjon.

Vi tilbyr opplæring og støtte for å sikre at leverandørene våre følger alle våre etiske retningslinjer. Vi – og tredjeparter – har tilsyn hos og besøker leverandørene våre regelmessig, og hvis det oppstår problemer, er vi der for å støtte og iverksette tiltak for positiv endring. Vi mener oppriktig at det som er til det beste for leverandørene våre, også er det beste for oss.


Samarbeid

Vi arbeider ikke i isolasjon. Vi deler et felles mål med mange andre i friluftsklærbransjen. Sammen ønsker vi å forbedre arbeidsforhold, redusere miljøpåvirkninger og eliminere misligheter og korrupsjon. 

Vi er en del av Sustainable Apparel Coalition (SAC) (http://www.apparelcoalition.org/), en omfattende bransjegruppe med mer enn 80 ledende kles- og fottøysselskaper og NGO-er. Sammen deler vi informasjon og beste fremgangsmåter, og arbeider for å redusere miljøpåvirkningene og de sosiale innvirkningene bransjen vår kan forårsake.

I 2013 ble vi med i Fair Labor Association (FLA) (http://www.fairlabor.org/). Som SAC, er FLA en organisasjon med flere aktører, men dens fokus er å promotere arbeidernes rettigheter og forbedre arbeidsforhold globalt. Den har gjort det mulig for oss å forbedre tilnærmingen vår mot etisk innkjøp over hele verden.

FNs arbeidsområder er alt fra klimaendringer til menneskerettigheter. Styrken kommer fra samarbeid. Den er bygget på troen om at vi alle står sammen om dette. FNs Global Compact, som vi har signert under på, er et samarbeid mellom bedrifter og FN. Medlemmene er forpliktet til å innrette virksomheten og strategiene sine med ti universalt aksepterte prinsipper tilknyttet menneskerettigheter, arbeid, antikorrupsjon og miljøet.

Klimakompensasjon

Vårt langsiktige mål er å redusere vår innvirkning på planeten. Men vi klarer ikke å eliminere alle våre utslipp. Derfor klimakompenserer vi noen av produktene våre, slik som Eco-Shell-plagg, vår Fjällräven Classic Treks og bedriftsreiser. Når vi kompenserer for utslippene våre, støtter vi prosjekter for fornybar energi som er verifisert av FN og sertifisert i henhold til The Gold Standard, en uavhengig kvalitetsvurdering av prosjekter for reduksjon av karbondioksidutslipp. Den støttes av mer enn 60 frivillige organisasjoner, inkludert Greenpeace International og WWF International. Vårt mål er å redusere CO2-utslippene våre med 25 % innen 2020 og bli fullstendig karbonnøytral innen 2025.