Søk produkt:

Ansvar

Fjällrävens målsetning er å skape produkter som holder lenge, som er slitesterke, funksjonelle og tidløse, og som har så liten negativ påvirkning på miljøet som mulig. Dette har vært vår produktfilosofi helt siden Fjällräven ble grunnlagt i 1960.

Å arbeide for bærekraft handler om å sørge for at fremtidens generasjoner kan ha samme livskvalitet som oss, og det er et arbeid som har både miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjoner. I 2013 lanserte vi derfor The Fjällräven Way som retningslinjer for selskapets ansvarsarbeid.

Fjällrävens innsats kommer til uttrykk på mange områder, fra hvordan produksjonen foregår og hvilke materialer vi bruker, til initiativ for dyrevelferd, arbeidsmiljø og forholdene til de som arbeider for oss. Det handler også om aktiviteter som sprer kunnskap om friluftsliv og natur, gjennom arrangementer som Fjällräven Polar og Fjällräven Classic. Dessuten gjennomfører vi konkrete støttetiltak, som arbeidet for å bevare den utrydningstruede skandinaviske fjellrevstammen (et dyr som ligger vårt hjerte ekstra nært, siden vi det har gitt navn til selskapet).

Velkommen til vår CSR-portal

På vår internasjonale CSR-portal har vi samlet informasjon om ulike aspekter ved bærekraftig produksjon, og vi forklarer de prinsippene og målsetningene som ligger bak The Fjällräven Way. Portalen er på engelsk, og finnes også på tysk og svensk.

Du kan følge arbeidet vårt på www.fjallravenbloggen.com ogwww.facebook.com/Fjallraven. Via facebooksiden kan du også stille oss spørsmål.

"Vi er overbevist om at den eneste måten vi kan fortsette å nyte en ren natur med et balansert økosystem på, er ved å bidra til å beskytte og bevare den."

Dette kan du lese om i CSR-portalen:

• Materialvalg og produksjonsmetoder Vi arbeider hele tiden med å forbedre prosessene, velge gode råmaterialer og redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier

• Dyrevelferd Vi har aldri godtatt at dyr blir behandlet dårlig under produksjonen vår, og derfor har vi blant annet en av friluftsbransjens strengeste dunprosesser

• Rettferdig produksjon Vi anstrenger oss for å forbedre vilkårene og gjøre en konkret og positiv innsats for sosial utvikling hos våre underleverandører.

• Velferd og helse Vi anser det som selvfølgelig at de som arbeider hos oss, har et sunt og trygt arbeidsmiljø.

 Inspirasjon til friluftsliv Vi arbeider for å få flere til å oppdage friluftsliv som hobby og lære om naturen, siden vi mener at det er ett av grunnlagene for ekte miljøengasjement.

Les mer om Fjällrävens ansvarsområder på www.fjallraven.com