Vilkår & betingelser

 1. Generelt

1.1. Følgende vilkår gjelder alle bestillinger som kunden (heretter "du") sender inn til Fenix Outdoor E-com AB, heretter "Fenix" eller "vi" hos Fenix/Fjällräven Online (heretter også "webområdet").

1.2. Fenix Outdoor E-com AB er netthandelsselskapet til Fenix Outdoor AB. Fenix Outdoor AB er morselskapet til Fjällräven Int. AB.

1.3. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen, uten å varsle deg på forhånd. Den versjonen av vilkårene som skal gjelde for bestillingen din, er den som foreligger på webområdet idet du sender bestillingen.

1.4. Kontraktspråket er engelsk.

 

 1. Priser og frakt

2.1. Prisene og tilbudene på webområdet gjelder på det tidspunktet de vises, med mindre spesifikke vilkår er oppgitt på webområdet. Det kan være avvik mellom priser i butikk, i kataloger og i nettbutikken.

2.2. Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen er korrekt, kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuell feilaktig prising, trykkfeil eller stavefeil.

2.3. Prisene som vises på nettet, omfatter lovpålagt mva., men ikke frakt. Les leveringsinformasjon hvis du vil vite mer om hva det koster å få varer tilsendt.

2.4. Alle bestillinger som legges inn i Fjällrävens nettbutikk er fritatt fra momsrefusjon.

 

 1. Bestilling

3.1. Bare personer over atten år kan legge inn bestillinger. I tillegg er det ikke mulig å bestille til egen eller tredjeparts forretningsvirksomhet eller enkeltpersonforetak. Varer leveres bare i små kvanta.

3.2. Enhver bestilling som sendes inn, utgjør et tilbud om å kjøpe varer fra oss. Bestillingene må bekreftes av oss.

3.3. Når du har lagt inn bestillingen og oppgitt e-postadressen din, får du en e-post som bekrefter at bestillingen er mottatt. Denne bekreftelsen er ikke en ordrebekreftelse, men forteller deg bare at bestillingen er mottatt. Det inngås ingen kjøpskontrakt før vi sender det bestilte produktet til deg. 

3.4. Hvis vi av en eller annen årsak ikke er i stand til å levere det du har bestilt, gir vi deg beskjed om dette ved første anledning. Hvis betalingen for en bestilling er behandlet, og hvis vi allerede har mottatt betaling for bestillingen, blir denne refundert ved hjelp av den betalingsmetoden du har valgt.

 

 1. Levering

4.1. Vi gjør vårt ytterste for å holde leveringstiden så kort som mulig.

4.2. Bestillinger som sendes inn i helger og på offentlige høytidsdager, blir behandlet påfølgende virkedag. Vi har som mål å levere bestillingen innenfor de angitte tidsrammene, men det kan oppstå forsinkelser. Du har selvsagt rett til å kansellere bestillingen hvis leveringen blir forsinket.

4.3.  Kort tid etter at bestillingen er bekreftet, vil du motta en ordrebekreftelse per e-post, med en detaljert beskrivelse av bestillingen. Du kan når som helst kontrollere statusen for bestillingen ved å logge på kontoen din eller gå til siden Bestillingsstatus.

4.4. Les leveringsinformasjon hvis du vil vite mer og få informasjon om mulige leveringsmetoder.

 

 1. Rett til avbestilling

Hvis du ombestemmer deg eller ikke er helt fornøyd med varen(e), kan du avbryte eller returnere bestillingen din fra datoen du bestilte dem til 14 dager etter mottak av bestilt vare(er) uten grunn ved å gi en skriftlig varsel og retur av varer, eller ved ganske enkelt å returnere varene. Vi vil refundere varen(e) innenfor maks 14 dager etter mottak av de returnerte varer forutsatt at alle varene holder rimelig stand. 

 

 1. Betalingsmetoder

Du kan velge hvordan du vil betale for varene. Det finnes flere betalingsformer å velge mellom. Les betalingsinformasjon.

 

 1. Eiendomsforbehold

Varene du får levert, er Fenix' eiendom til betalingen er gjennomført. Så lenge eiendomsretten ikke er offisielt overdratt til deg, må du behandle varene ytterst forsiktig.  Hvis de leverte varene blir beslaglagt eller utsatt for inngrep fra en tredjepart, har du plikt til å informere oss om dette umiddelbart og skriftlig.

 

 1. Produktpresentasjon og informasjon

Selv om vi streber etter å være svært nøye når det gjelder våre produktbeskrivelser, produktbilder og produktfarger, kan det noen ganger oppstå små feil. Vi kan ikke garantere at fargene på klærne er helt nøyaktige gjengivelser. Dette er fordi fargene du ser, avhenger av typen datamaskin du har og innstillingene på den, i tillegg til hvilken internettbrowser du bruker.

Om et produkt skulle mangle noe som er beskrevet, eller om et bilde ikke skulle være en nøyaktig gjengivelse av produktet, har du selvfølgelig rett til å returnere det ifølge våre retningslinjer for retur, som er oppgitt her, uten ekstra kostnader. Vennligst merk deg og forstå at vi ikke kan gi noen rabatter eller andre goodwilltjenester utover den lovpålagte garantien.

 

 1. Garanti

9.1. Vi tilbyr en reklamasjonsperiode på 2 år, som begynner å løpe idet varene mottas. I løpet av denne tiden utbedrer vi alle feil som faller inn under den lovpålagte garantiperioden. Du kan kreve at feilen rettes, eller å få levert en feilfri artikkel, selv om retten til å velge kan begrenses av eventuelle juridiske forbehold.

Hvis det ikke er mulig å levere et erstatningsprodukt, kan du velge å trekke deg fra salgskontrakten, eller å akseptere et prisavslag. Garantien dekker ikke skader som skyldes feilaktig bruk, eller som er konsekvensene av normal slitasje.

9.2. Vi refunderer utgiftene til returporto hvis klagen tas til følge.

9.3. Hvis du ønsker å gjøre bruk av eventuelle garantirettigheter, eller å motta en forhåndsbetalt adresseetikett, kan du kontakte vår kundeservice via e-post (customerservice@fjallraven.se) eller via telefon (0046 (0) 8 54518688).

9.4. Vær oppmerksom på at vi bare tar imot artikler som er kjøpt i vår nettbutikk, www.fjallraven.no.

 

 1. Skader i transitt

Hvis det oppstår skader i transitt, må du melde fra om alle synlige skader til fraktselskapet som har levert pakken til deg – POSTEN for Finland, Danmark, Norge og Sverige, eller UPS for alle de øvrige landene.

 

 1. Ansvar

11.1. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for uriktig fremstilling eller for dødsfall eller personskader som skyldes vår uaktsomhet.

11.2. Vi vil ikke:

 • påta oss ansvar for skade på datasystemet ditt, eller for datatap som skyldes din bruk av webområdet
 • garantere hvilket innhold og hvilke tjenester som er tilgjengelige på webområdet Alt innhold og alle tjenester på webområdet leveres slik de er, og slik de er tilgjengelige
 • garantere at webområdet vil være tilgjengelig uavbrutt og fullt operativt, eller at informasjonen på selve webområdet er fri for feil eller utelatelser (vi skal imidlertid gjøre alt som med rimelighet kan forventes av oss for å korrigere eventuelle feil eller utelatelser så snart det er praktisk mulig, med det samme vi er blitt gjort oppmerksom på dem).

11.3. Vårt totale ansvar overfor deg for eventuelle tap eller skader som oppstår i forbindelse med denne  avtalen, skal være begrenset til den totale prisen på bestillingen.

11.4. Ingenting i disse vilkårene er ment å påvirke dine lovbestemte rettigheter.

 

 1. Force majeure

Vi har ikke ansvar for eventuelt forsinket eller manglende oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, hvis forsinkelsen eller den manglende oppfyllelsen er forårsaket av hendelser som ligger utenfor vår kontroll. Slike hendelser omfatter uten begrensning svikt i infrastrukturen, statlige inngrep, krig, sivile uroligheter, flykapring, brann, oversvømmelse, ulykker, storm, streiker, lockout, terroristanslag eller arbeidskonflikter som påvirker oss eller våre leverandører.

 

 1. Retningslinjer for personvern

Vi har retningslinjer for personvern som angir hvordan dine personopplysninger blir behandlet og beskyttet av Fenix. Les våre retningslinjer for personvern.

 

 1. Overdragelse

Fenix forbeholder seg retten til å overdra og til å ta pant i eventuelle betalingskrav som er forfalt, og som har oppstått i forbindelse med varer som er levert til tredjeparter.

 

 1. Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Utformingen av dette webområdet og all tekst, grafikk, informasjon, innhold og annet materiale som vises på, eller kan lastes ned fra, dette webområdet, er beskyttet av lover som gjelder opphavsrett, varemerke og andre lover, og kan ikke brukes på andre måter enn det som er tillatt i henhold til disse vilkårene, eller med vårt uttrykkelige, skriftlige forhåndssamtykke.

 

 1. Avsluttende bestemmelser

16.1. Disse vilkårene skal styres av og tolkes i henhold til Sveriges lover, og eventuell uenighet som måtte oppstå, skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de svenske domstolene.

16.2. Hvis noen av disse vilkårene blir kjent ugyldige av en domstol eller forordningsinstans, skal de øvrige vilkårene fortsatt gjelde.