Søk produkt:

Tre regioner, tre kolleksjoner

I Sverige har ikke jakt alltid vært en selvfølge for folk flest. I mange hundre år var det et kongelig privilegium, og folk fra lavere samfunnsklasser hadde ikke lov til å drive jakt. 

Regioner som Öland var reservert utelukkende for de kongelige, og Ölands lokale innbyggere hadde bare lov til å eie hunder med tre ben, ettersom slike ikke var særlig anvendelige til jakt. 

Da det først ble tillatt for vanlige folk, begynte jakt i Sverige å anta den formen som fortsatt kan ses i dag, der elgjakt er og alltid har vært høyest rangert (og mest organisert) fra Dalälven  og nordover. 

I nord er jakting generelt åpent for alle, med mange lokale jaktlag som dekker enorme landarealer. Her blir elg og skogsfugl prioritert. Iblant arrangeres organisert jakt med drivende hunder, men ofte er jakten bare delvis organisert og bruker hunder som søker fritt uten kobbel. 

De gamle tradisjonene blir bedre ivaretatt sør i landet, med store, organiserte jaktturer med drivende hunder på privateid land – ofte i tilknytning til tradisjonelle gods og herregårder. 

Det er fortsatt kronhjort, mye dåhjort, rådyr, skogsfugl og villsvin i disse regionene. 

Midt-Sverige møtes begge jaktformene, og i Svealand jaktes det på skogsfugl, småvilt og storvilt på flere forskjellige måter. Det eneste som alle typer jegere har til felles, er behovet for å være godt kledd. Ut fra vår omfattende erfaring med skandinavisk friluftsliv har vi utviklet tre kolleksjoner som dekker alle vanlige jaktsituasjoner. 

Velkommen til Lappland, Värmland og Sörmland.

For å motta din leveranse før jul, bestill innen: 2015-12-11T15:00 Utvidet julereturperiode frem til 15. januar 2016 for bestillinger gjort mellom 20. november og 31. desember 2015.