Søk produkt:

Fra tegnebrett til skog

Utviklingsarbeid krever både fri flyt av ideer og fast struktur, og kreativt arbeid kan ikke alltid beskrives som en lineær prosess. Men hvis vi generaliserer litt, kan vi beskrive utviklingsprosessen på følgende måte.

Identifisere behov

Det hele starter med at det identifiseres et behov. Vi får ofte ideer når vi selv er ute på tur, både på korte helgeturer og lengre ekspedisjoner. Noen ganger får vi også ideer når vi snakker med kunder, eller gjennom brev vi får tilsendt. Alt blir tatt vare på i skissebøkene våre.

Skisser og modeller

Vi starter tegnearbeidet på basis av disse notatene og utkastene. Med over 50 års erfaring med hva som fungerer ute i naturen, ser vi på hva som er viktig for det bruksområdet det nye produktet er beregnet for, og vi velger detaljer og løsninger som oppfyller kriteriene vi har satt opp. Vi lager ofte enkle modeller, for eksempel en rammekonstruksjon for å beregne volumet av et telt, og foretar større og mindre justeringer.

Prototyper og presise tester

Etter noe finjustering innenfor utviklingsteamet er tiden inne for å produsere fullstendige prototyper for testing og vurdering på ulike nivåer. Uavhengige tekstillaboratorier tester rivestyrke, slitestyrke, vannsøyle og mange andre egenskaper ved materialene. Men det aller viktigste er testingen av hvordan utstyret fungerer i praksis. Prototypene prøves ut i løpet av flere måneder ute i felten av en erfaren testpatrulje under ledelse av vår utstyrsekspert, Johan Skullman. Påkjenningene de utsettes for under disse testene, tilsvarer mange års normal bruk.

Og enda flere tester

Designteamet drar også på egne testturer. Vi oppdager nesten alltid detaljer som kan forbedres, ting som fungerer bra under visse forhold og på visse bruksområder, men ikke fullt så bra på andre. Det finnes ofte flere versjoner av prototypen, men når vi har implementert de nødvendige tilpasningene og oppfylt samtlige parametere – da har vi et ferdig produkt, klart for nye eventyr.